Predi - Prestatie Management

SimpleView Talent Management

SimpleView Talent Management

Uit recente onderzoeken blijkt dat organisaties die zich actief bezighouden met talent management, beter presteren. Ze maken meer winst, hebben een groter marktaandeel en meer tevredenklanten.

Om een effectieve talentstrategie te voeren die de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt, is het cruciaal om te beschikken over accurate informatie over elke medewerker.  Het binnenhalen, behouden en gebruiken van talenten, zowel bij jonge als oudere medewerkers,is de komende jaren van vitaal belang voor organisaties. Het niet beschikbaar hebben van betrouwbare gegevens over de talenten van medewerkers is een zorgwekkende constatering.

Geïntegreerd Talent Management(GTM) helpt om een beter inzicht te krijgen in de mogelijke behoefte aan talent binnen een organisatie. Om medewerkers beter te kunnen aansturen, moet men een duidelijk beeld hebben welk talent nodig is, waar het nodig is en wanneer het nodig is. Alleen wanneer men over deze informatie beschikt, kan men gaan nadenken over wie aangenomen moet worden of overgeplaatst dient te worden om aan een specifieke vraag binnen de organisatie te kunnen voldoen. Dit verlangt nauwkeurige en complete talentgegevens, naast hulpmiddelen die helpen deze gegevens om te zetten in duidelijke overzichten om de uitvoering te ondersteunen.

SimpleView Talent Management biedt ondersteuning voor het beheren, ontwikkelen en monitoren de talenten in uw organisatie door het mogelijk maken van Performancemanagement,Competentiemanagement, Strategische personeelsplanning, Opleidingen, Loopbaanontwikkeling, etc.

Strategische Personeelsplanning(SPP)

In een toekomstgerichte HR planning wordende huidige aantallen medewerkers(actueel) en benodigde medewerkers (doel) voor alle sleutelposities vastgelegd voor een periode van bijvoorbeeld 3 jaar. In deze berekeningen worden alle mogelijke variaties zoals pensionering,vervroegde uittreding, interne verschuivingen, grootte van flexibele schillen,instroom en uitstroom meegenomen. Daarnaast moeten alle veranderingen, die ontstaan door speciale strategische doelstellingen, worden meegenomen in de eisen van noodzakelijke aantallen medewerkers, bijvoorbeeld als blijkt dat er een buitengewone groei verwacht gaat worden in bepaalde business sectoren. De analyse van de variaties identificeert dan de lacunes in dekking en toont de risico’s van het opvullen van deze lacunes door het gebruiken van de interne of externe arbeidsmarkt. SPP helpt u inzicht te krijgen in de organisatie en de toekomstige knelpunten in medewerker bezetting. Het geeft u de basis voor doeltreffend en toekomstgericht HR beleid.

U wilt als organisatie op tijd inspelen op alle gevolgen van deze ontwikkelingen, nu en zeker in de toekomst. Met SimpleView Talent Management krijgt u antwoord op deze vragen.

Vraag hier een kennismakingsgesprek aan om te zien op welke wijze wij u kunnen ondersteunen bij de implementatie van Geïntegreerd Talent Management (GTM) en Strategische Personeelsplanning (SPP)

SimpleView Talent Management

Prestatie Management

Gratis Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze gratis Nieuwsbrief met tips voor een evenwichtige en gezonde organisatie.

Voornaam:
 

E-mailadres

Contact

PREDI Prestatie Management
Cees Buddinghhof 39
1628 WH Hoorn

M. Henri: 06- 22397061
E. Klik hier

K.v.K. Hoorn nr.: 5131 3286