Predi - Prestatie Management

Nieuwsbrief

Een Betrokkenheid/Competentie Matrix

In onze nieuwsbrief van augustus 2011 hebben wij het gehad over loyale medewerkers en dat zij het grootste goed kunnen zijn wat een werkgever kan hebben. Nu gaan wij een stapje verder. Naast loyaliteit of betrokkenheid is de mate van competentie van de medewerker ook buitengewoon belangrijk. Als onderwerp van deze nieuwsbrief hebben wij voor een simpele Betrokkenheid/Competentie Matrix gekozen. Loyaliteit is mooi, maar voegt niets toe aan een organisatie als de medewerker niet competent is.

Er zijn twee zeer belangrijke aspecten die men zich als manager/leidinggevende moet afvragen wanneer individuele medewerkers beoordeeld moeten worden. Deze twee belangrijke aspecten zijn: betrokkenheid en competentie.

Laten wij deze twee termen eens wat nader bekijken:

Betrokkenheid

Betrokken medewerkers hebben het beste voor met de organisatie. Zij willen dat de organisatie ook succesvol is. Hun interesse niveau gaat een stuk verder dan alleen de baan die zij hebben. Niet betrokken medewerkers hebben in het geheel geen binding met de organisatie. In het kort, zij zien hun huidige baan als een ‘opstapje’ naar een betere kans, of als een ‘rustplek’ waar zij het onvermijdelijke ontslag kunnen afwachten. Uiteraard kan een persoon niet zowel betrokken als niet betrokken zijn. Een persoon is of betrokken of niet betrokken.

Competentie

De definitie uit het woordenboek van competentie is: een geïntegreerd geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes. Het is het vermogen om beroepstaken die essentieel zijn voor een functie/rol adequaat te verrichten.

Competente medewerkers vervullen dus de taken die bij hun positie behoren op een niveau dat je van hen mag verwachten. De resultaten van incompetente medewerkers komen dus volstrekt niet overeen met de redelijke verwachtingen van hun managers en collega medewerkers. Het kan zijn dat zij meer supervisie nodig hebben. Misschien hebben zij een hoger dan verwacht foutniveau. Misschien gebruiken zij meer materialen dan verwacht, of hebben zij gewoon meer tijd nodig om de dingen goed te doen. Eenvoudig gezegd, hun waarde voor de organisatie, gemeten in productiviteit, voldoet niet aan het verwachtingspatroon. Ook hier geldt weer, een persoon is of competent of incompetent.

Het beoordelen van medewerkers.

De Betrokkenheid/Competentie matrix berust niet op een wetenschappelijk onderzoek, dat een gekwantificeerd antwoord zou geven. Het vertrouwt in dit geval vooral op het ‘onderbuik’ gevoel. Maar dit is, zo als men weet, vaak een goede meetstok.

Men beoordeelt in deze matrix elke medewerker slechts op deze twee begrippen – betrokkenheid en competentie. Er zijn vier mogelijkheden:

De betrokken competente medewerker. Deze medewerkers zijn de fundamenten waarop de organisatie gebouwd kan worden. Helaas, zij zijn zeldzaam. Mocht u deze in uw organisatie hebben, zorg goed voor hen want zij zijn bijna onmogelijk te vervangen.

De niet betrokken competente medewerker. Deze medewerker is een van de gevaarlijkste medewerkers die een organisatie kan hebben. Hun competentie niveau is zodanig dat andere medewerkers naar hun opkijken, echter, hun houding is dubbelzinnig, zelfs negatief. Deze individuen kunnen heel gemakkelijk situaties destabiliseren en vaak zijn zij ook de spil van allerlei geruchten. Het grote probleem met deze personen is dat het niet gemakkelijk is om betrokkenheid op te leggen. Het is iets dat van binnen uit moet komen. Door schade en schande hebben veel organisaties uitgevonden dat over de uiteindelijke oplossing (=ontslag) nooit twijfel bestond. Maar dat het vaak veel tijd kostte om op die beslissing uit te komen en dan ook uit te voeren. Men verloor kostbare tijd en de bron van ontevredenheid binnen de organisatie groeide alleen maar door.

De betrokken incompetente medewerker. Voor deze mensen zijn er twee keuzes – geef hen training zodanig dat hun competentieniveau stijgt naar het redelijke verwachtingsniveau, of plaats hen ergens anders in de organisatie waar de taken van de nieuwe positie in lijn zijn met hun getoonde competentieniveau. Natuurlijk, geven zij geen gehoor aan de training en/of geeft de overplaatsing niet het wenselijke resultaat, is jammer genoeg ontslag de enige oplossing.

De niet betrokken incompetente medewerker. Moet hier nog iets over gezegd worden? Over het uiteindelijke resultaat bestaat toch geen twijfel?

Terug naar de Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief

Prestatie Management

Gratis Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze gratis Nieuwsbrief met tips voor een evenwichtige en gezonde organisatie.

Voornaam:
 

E-mailadres

Contact

PREDI Prestatie Management
Cees Buddinghhof 39
1628 WH Hoorn

M. Henri: 06- 22397061
E. Klik hier

K.v.K. Hoorn nr.: 5131 3286