Predi - Prestatie Management

Nieuwsbrief

Wij gaan voor een '10' in het Onderwijs!

We hebben de beste generatie van onderwijzers en docenten ooit en zij worden bijgestaan door een groeiend en zeer effectief kader van ondersteunende staf. Leerlingen werken harder dan ooit tevoren en de bereikte niveaus stijgen alleen maar. Ook permitteert het Onderwijs zich niet om stil te staan. Er worden voortdurend nieuwe wegen gevonden, die scholen helpen het potentieel van alle kinderen te realiseren en daarnaast verzekeren dat ons land competitief blijft in deze snel veranderende wereld.

Maar is het wel waar wat in bovenstaande alinea beweerd wordt? Of is het iets wat wij graag zouden wensen?

De initiatieven ‘Professionalisering van het Onderwijs’ en ‘Bedrijfsmatig Management in het Onderwijs’ zal meer van het onderwijzend personeel vragen als ooit te voren. Er zal bovendien een toenemend accent liggen op de leerlingen, die de beste begeleiding zullen eisen en voor wie onderwijzers en docenten meer en meer direct toegespitst materiaal zullen moeten maken.

Maar het Onderwijs is altijd een professie geweest dat gewend is zich aan te passen aan de vraag van de economie en zijn omgeving.

Veel  van het onderwijzend personeel geeft al het goede voorbeeld in het zich aanpassen aan deze nieuwe vraag. Zij gebruiken professionele afwegingen om nieuwe modellen van onderwijs en leren te creëren, die tot voordeel zijn van hun eigen school en mogelijk ook andere scholen. Zij zorgen er voor dat Onderwijs wordt erkend voor wat het is: een innovatief en hoogstaand beroep. Maar onderwijzers en docenten zullen niet in staat zijn verdere voortgang te maken met het voldoen aan de toenemende vraag voor nieuwe standaarden voor hun leerlingen, tenzij wij hen vrij kunnen maken van de handboeien van overdadige en ongepaste werkdruk.

Een stijgende vraag naar de tijd van het onderwijzend personeel heeft een toenemende last van niet-onderwijs taken toegevoegd. Tweederde van de tijd van het onderwijzend personeel wordt nu besteed aan andere activiteiten dan aan het lesgeven. Als gevolg heeft het beroep daarnaast te lijden van een beperkte instroom en grote verloop problemen.

De weg vooruit is dus het efficiënt en effectief inrichten van alle activiteiten – het bereiken van de ideale balans tussen het lesgeven en andere niet-onderwijs activiteiten.

Een plan voor het creëren van tijd voor het onderwijzend personeel, dat daardoor tijd krijgt voor het maken van de juiste nieuwe standaarden, begint met het inzichtelijk maken van de sterke en minder sterke punten binnen de eigen organisatie. De Organisatie Health Check van PREDI kan hier voor gebruikt worden.

Daarnaast moet men gaan nadenken of er echt een aanzienlijke afname in de totale uren voor onderwijzend personeel in de komende 4 jaar zal gaan optreden? Welke veranderingen moeten er komen in de afspraken die gemaakt zijn met het onderwijzend personeel, zoals het niet routinematig oppakken van administratieve taken, het hebben van een behoorlijke balans tussen werk/privé en het verminderen van de last tengevolge van het invallen voor afwezige collega’s. Hoe wordt er voor gezorgd dat er een vaste planning, voorbereiding en tijdafweging is, om gedurende de schooldag het lesgeven goed te ondersteunen, zowel individueel als collectief? Wordt er voldoende tijd vrijgemaakt om leiderschap- en management verantwoordelijkheden te ondersteunen?

Hoe starten wij een gezamenlijke aanval op de onnodige papierwinkel en bureaucratische processen voor het onderwijzend personeel? Passen wij de rol aan van de ondersteunende staf bij het assisteren van het onderwijzend personeel en het helpen van leerlingen? Worden nieuwe managers aangenomen, zowel op gebied van organisatie als personeel, en anderen van buiten het Onderwijs met de capaciteiten, die effectief kunnen bijdragen aan de managementteams binnen de scholen?

Al deze aspecten moeten meegenomen worden om de prestaties van de school, het onderwijzend personeel en natuurlijk de leerlingen te verbeteren. Alleen dan is het mogelijk hetgeen gezegd wordt in de eerste alinea te verwezenlijken. Het doorlopen van de PREDI Health Check zorgt voor een grote stap in de goede richting.

Terug naar de Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief

Prestatie Management

Gratis Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze gratis Nieuwsbrief met tips voor een evenwichtige en gezonde organisatie.

Voornaam:
 

E-mailadres

Contact

PREDI Prestatie Management
Cees Buddinghhof 39
1628 WH Hoorn

M. Henri: 06- 22397061
E. Klik hier

K.v.K. Hoorn nr.: 5131 3286