Predi - Prestatie Management

Nieuwsbrief

Wat is KAIZEN?

Komt het volgende bekend voor binnen uw organisatie?

-         Dezelfde problemen blijven halsstarrig terugkomen.

-         Het lukt maar niet om een radicale verandering in een specifiek gedeelte van onze organisatie te realiseren.

-         Ons veranderprogramma komt maar niet van de grond.

-         Wij weten niet hoe wij ons verbeterprogramma een bliksemstart moeten geven.

Dan is het misschien verstandig om in een kort tijdsbestek dramatische verbeteringen na te streven. Het toepassen van de Prestatie Management methodiek KAIZEN kan hierbij heel waardevol zijn.

KAIZEN werd na de 2e Wereldoorlog in Japan ontwikkeld. Het woord KAIZEN betekent ‘voordurende verbetering’. Het komt van de Japanse woorden 改 ("kai"), dat ‘verandering’ of ‘verbeteren’ betekent en 善 ("zen"), dat ‘goed’ betekent.

KAIZEN is een aanpak die alle medewerkers in een organisatie raakt – van het topmanagement tot aan de schoonmakers. Iedereen wordt aangemoedigd om op regelmatige basis naar voren te komen met kleine aanbevelingen voor verbetering en dan niet ééns per maand of ééns per jaar, maar voortdurend. Bij Japanse bedrijven, zoals Toyota of Canon, worden per jaar per medewerker ongeveer 60 tot 70 aanbevelingen naar voren gebracht. Al deze aanbevelingen worden besproken met collega’s en als men overtuigd is dat deze toepasbaar zijn, worden ze ingevoerd.

In veel gevallen zijn dit natuurlijk geen voorstellen voor grote veranderingen. KAIZEN is juist gebaseerd op het op regelmatige basis maken van kleine veranderingen.

Deze voorstellen tot verbetering zijn niet beperkt tot specifieke gebieden zoals productie of marketing. KAIZEN is gebaseerd op het maken van veranderingen overal in de organisatie om de zaken beter te doen. Een westerse filosofie kan samengevat worden als “als het niet kapot is, repareer het dan ook niet!”. De KAIZEN filosofie is: “Doe het beter, maak het beter, verbeter het zelfs als het niet kapot is”. Want, als wij het niet doen, kunnen wij niet goed concurreren met de organisaties die het wel doen!

KAIZEN gaat dus over het vaststellen van standaarden en het voortdurend verbeteren van deze standaarden. Om de hogere standaarden te ondersteunen, omvat KAIZEN ook het mogelijk maken van training en het verzorgen van de benodigde hulpmiddelen en toezicht. Dit is nodig om medewerkers niet alleen deze hogere standaarden te laten bereiken, maar ook om ze daar te houden en het handhaven van hun kennis om deze nieuwe standaarden permanent te kunnen garanderen.

KAIZEN is dus een aanpak ten behoeve van het voortdurend verbeteren in kwaliteit, technologie, processen, bedrijfscultuur, productiviteit, veiligheid en leiderschap. Vaak wordt bij KAIZEN gebruik gemaakt van een zogenaamd 5S-programma. Alle soorten organisaties kunnen hun voordeel hebben bij een 5S-programma, maar ook in de privéomgeving kan deze methodiek perfect worden toegepast.

 

Wat zijn dan de 5S-en binnen deze methodiek?

Fase 1: SEIRI – Schiften:

Ga door alle materialen, gereedschappen en/of apparaten in het bedrijf of op de werkplek en houd alleen de essentiële dingen. Al het andere wordt opgeslagen of weggegooid.

Fase 2: SEITON – Rangschikken:

Focus op efficiëntie. Dus op een zinvolle manier sorteren van alles wat na de SEIRI overblijft. Het is de bedoeling om alle materialen, gereedschappen en/of apparaten zodanig te plaatsen dat het de ‘workflow’ bevordert.

Fase 3: SEISO – Schoonmaken:

Systematisch schoonmaken of de noodzaak om de werkplek zowel schoon als opgeruimd te houden.

Fase 4: SEIKETSU – Systematiseren:

Gestandaardiseerde werktoepassingen of het werken in een consistente en gestandaardiseerde manier. Iedereen weet precies wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn om de bovenstaande 3S-en te onderhouden en er een gewoonte van maken.

Fase 5: SHITSUKE – Standaardiseren:

De discipline vasthouden. Wanneer de voorafgaande 4S’en ingericht zijn, worden zij de nieuwe manier van werken, zodanig, dat een oneindig proces in gang wordt gezet dat eventueel nog verbeterd kan worden.

 

KAIZEN betekent dus uiteindelijk: duizend dingen een klein beetje anders en beter doen, wat een enorm resultaat oplevert. De optelsom van al deze kleine verbeteringen leidt dus op zakelijk niveau tot aanzienlijke concurrentiële voordelen en substantiële kostenbesparingen. In de privésfeer kan het er voor zorgen dat het kantoor thuis en/of het bureau lekker opgeruimd is, waardoor het prettig werken is.

Terug naar de Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief

Prestatie Management

Gratis Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze gratis Nieuwsbrief met tips voor een evenwichtige en gezonde organisatie.

Voornaam:
 

E-mailadres

Contact

PREDI Prestatie Management
Cees Buddinghhof 39
1628 WH Hoorn

M. Henri: 06- 22397061
E. Klik hier

K.v.K. Hoorn nr.: 5131 3286