Predi - Prestatie Management

Nieuwsbrief

Prestatie Management - Faalkosten!

Hebt u wel eens van faalkosten gehoord? Wat is het verband tussen faalkosten en Prestatie Management? Na het lezen van dit artikel wordt dit een stuk duidelijker.

De officiële definitie van faalkosten zegt: ‘Faalkosten zijn alle kosten die onnodig ten behoeve van het eindproduct zijn gemaakt ontstaan door vermijdbaar tekortschieten.

Drie woorden springen hier meteen uit – onnodig, vermijdbaar en tekortschieten. Woorden die een gevoel geven dat er activiteiten zijn, die voorkomen moeten worden, want deze overbodige activiteiten kosten organisaties veel geld. Faalkosten worden ook wel eens ‘de kosten van kwaliteit’ genoemd. Een term die veel gebruikt wordt, maar ook vaak verkeerd wordt begrepen. De ‘kosten van kwaliteit’ is niet de prijs van het produceren van een kwaliteitsproduct, maar het zijn de kosten die gemaakt worden vanwege het NIET produceren van een kwaliteitsproduct. Elke keer dat iets onnodig opnieuw of extra gedaan moet worden bij het realiseren van een product of dienst, zorgt er voor dat er faalkosten worden gemaakt.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er bijvoorbeeld in de bouw–sector veel faalkosten worden gemaakt. Faalkosten bedragen hier 10,8% van de totale jaarlijkse omzet; dit komt neer op 5,5 miljard euro (bron: USP Marketing Consultancy). Voor het grootste gedeelte worden deze kosten veroorzaakt door slechte informatie uitwisseling en miscommunicatie.

In de bouw is het rendement niet veel meer dan 3%! Een halvering van de faalkosten kan dus bijna een verdrievoudiging van het rendement opleveren. Meer dan een derde van de bouwbedrijven wil de faalkosten drastisch verminderen, desondanks blijven faalkosten stijgen. Uit hetzelfde onderzoek uit 2009 komt naar voren dat in 2001 geschat werd dat de faalkosten nu ‘slechts’ 6 procent van de omzet zouden mogen bedragen. Binnen de bouw ziet men faalkosten als een enorm obstakel, maar er is nog steeds geen goede grip op dit probleem.

Hoe zorg je er nu voor dat dit vervelende en bijna ongrijpbare probleem niet meer voorkomt? Belangrijke oplossingen om faalkosten te verlagen zijn het delen van kennis en meer evaluatiepunten tijdens het bouwproces. Ook de standaardisatie van documentatie, tekeningen en communicatie wordt vaak genoemd als een substantiële oplossing.

Het leveren van kwaliteit hoeft geen geld te kosten. Als deze kwaliteit constant is, zal de tevredenheid bij de klanten blijven en zullen zij niet overwegen om naar de concurrent over te stappen. Kwaliteit kost per definitie geen extra geld, slechte kwaliteit echter wel! Iets van slechte kwaliteit maken kost dus geld. Niet alleen omdat klanten uiteindelijk naar de concurrent zullen overstappen, maar ook als men producten van een goede kwaliteit wil blijven leveren er meer preventieve maatregelen genomen moeten worden. Producten moeten gecontroleerd blijven worden of, in het geval als de kwaliteit echt slecht is, zelfs weer van ‘scratch’ gemaakt worden.

Faalkosten zijn opgebouwd uit vier onderdelen. In een ‘1-10-100-1000’ regel kan je de waarde van deze 4 onderdelen weergeven:

-         Preventieve kosten: 1 Euro

-         Beoordeling of controle kosten: 10 Euro (als je niet bereid bent tot het investeren van 1 Euro in preventieve kosten)

-         Intern falen: 100 Euro (als je niet bereid bent tot het investeren van 1 Euro in preventieve kosten)

-         Extern falen: 1000 Euro (als je niet bereid bent tot het investeren van 1 Euro in preventieve kosten)

Kijk nog eens nauwkeurig naar de bovenstaande ‘1-10-100-1000’ regel. Welke conclusie kan je dan trekken? Het maakt duidelijk dat als je 1 Euro verstandig investeert in preventieve kosten, je de beoordelingskosten, plus de kosten van intern en extern falen kunt elimineren. Samen totaal 1100 Euro. Het investeren van 1 Euro in het opzetten van een goed kwaliteitssysteem, bespaart 1100 Euro -> een netto besparing van 1109 Euro. Dus kwaliteit is niet alleen vrijwel gratis, maar levert uiteindelijk ook geld op!

Voor de duidelijkheid een korte verklaring van de vier onderdelen van Faalkosten:

Preventieve kosten: trainingsprogramma’s, preventief onderhoud.

Beoordelingskosten: de afschrijvingskosten van test en meet apparatuur, inspectie contracten

Kosten van Intern falen: Afval, het opnieuw beginnen, uitval van machines, overwerk

Kosten van Extern falen: Garantie, toeslagen, klant retouren, klachten van klanten, product aansprakelijkheid, rechtszaken, etc.

En wat heeft Prestatie Management te maken met Faalkosten?

Prestatie Management helpt bij het effectiever en efficiënter inregelen van processen en procedures, het op tijd betrekken van de juiste mensen bij de juiste activiteiten en op alle niveaus goed blijven communiceren, zowel intern als extern. Als een organisatie op de juiste manier Prestatie Management toepast, kunnen heel veel faalkosten vermeden worden en het rendement substantieel verhoogd worden.

Terug naar de Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief

Prestatie Management

Gratis Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze gratis Nieuwsbrief met tips voor een evenwichtige en gezonde organisatie.

Voornaam:
 

E-mailadres

Contact

PREDI Prestatie Management
Cees Buddinghhof 39
1628 WH Hoorn

M. Henri: 06- 22397061
E. Klik hier

K.v.K. Hoorn nr.: 5131 3286